آدرس: خراسان شمالی - بجنورد - کیلومتر 4 جاده اسفراین - دانشگاه بجنورد - شرکت توسعه فناوری دانشگاه بجنورد

ایمیل: ubtdco@gmail.com

تماس: 09159050450