محورخدمات و فعالیت شرکت

 

اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و جشن ها و یا کنفرانس ها امور مربوط به محیط زیست و فعالیت های زیست محیطی مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی، شبکه داده ها (ارائه اجرا و پشتیبانی) بازرسی کالا و کنترل کیفیت و صدور و مشاوره کیفی استاندارد. فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های سد سازی. موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک (غیر هرمی و غیر شبکه ای). اجرای طرح های تحقیقاتی در زمینه موضوع فعالیت و همکاری با نهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها. عملیات ساخت و تعمیر و نگهداری در امور عمرانی از قبیل ساختمان، راه و شبکه های آب رسانی و تعمیر و نگهداری فضای سبز. (درصورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح). فعالیت در کلیه زمینه های طراحی، مشاوره، نظارت، تحقیق و توسعه، امور پیمانکاری، تولیدی، تعمیر و نگهداری، امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه طرح های تفصیلی، تولید محصولات و فناوری نوین، ارائه خدمات توسعه کارآفرینی، خدمات توسعه ی محصول جدید، خدمات ورود کسب و کار به بازار بین المللی و جهانی کردن آن ها در تمامی حوزه های نانو فناوری، صنعت برق، مخابرات، نفت، گاز، پتروشیمی، آب، راه و ساختمان به استثناء استخراج و صنایع بالادستی. شناسایی و جذب و انتقال تسهیلات و کمک ها به مخترعین و کارآفرینان و پدیدآورندگان طرح های علمی و تحقیقاتی. طراحی و اجرای بهینه سازی، صرفه جوئی، ممیزی، حسابداری و مدیریت انرژی، برنامه ریزی، مطالعات انرژی، فناوری های جدید و انرژی های نو و سیستم های کنترل مانیتورینگ، روشنایی، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان، مدیریت تولید و بهبود کیفیت تولید و کاهش هزینه ها و تولید محصولات و امور جانبی و تعمیر و نگهداری مربوط به هر رشته در زمینه های فوق. ارائه خدمات راجع به آب رسانی و گاز رسانی و یا برق رسانی