دستگاه زرد سوز کن مشعل، اجاق گاز و بخاری توسط نبولایزر