اختراعی دیگر در خدمت به صنعت کشور در خراسان شمالی

اختراعی دیگر در خدمت به صنعت کشور در خراسان شمالی


/
تلاش جوانان ایران زمین باردیگر به ثمر نشست؛

اختراعی دیگر در خدمت به صنعت کشور در خراسان شمالی

متخصصان شرکت توسعه فناوری دانشگاه بجنورد موفق به ساخت دستگاه سنجش نشت گاز شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان شمالی، متخصصان و پژوهشگران شرکت توسعه فناوری دانشگاه بجنورد موفق به ساخت دستگاه سنجش نشت گازدستگاه سنجش نشت گاز در خراسان شمالی اختراع شد شدند. این دستگاه از نیاز‌های اساسی صنایع بزرگ استان و کشور است که تا کنون با هزینه‌های بالا وارد می‌شد.

نشت مواد سمی، خطرناک و قابل‌اشتعال در صنایع فرآیندی و شیمیایی همواره یکی از مخاطرات افراد شاغل، ساکنان اطراف این صنایع و همچنین آسیب به محیط زیست بوده است.

از مهم‌ترین مواد خطرناک موجود در صنایع می‌توان به پروپان و گاز‌های سوختنی اشاره کرد که به‌دلیل شرایط خاص نگهداری و ذخیره‌ی آن در مخازن بزرگ برای مصرف واحد‌های تولیدی، دچار نشت، حریق و انفجار و باعث مرگ ده‌ها نفر می‌گرد