بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف از شرکت دانشگاهی و دانش بنیان توسعه فناوری دانشگاه بجنورد

بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف از شرکت دانشگاهی و دانش بنیان توسعه فناوری دانشگاه بجنورد


بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف از شرکت دانشگاهی و دانش بنیان توسعه فناوری دانشگاه بجنورد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف روز پنجشنبه مورخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ از شرکت دانشگاهی و دانش بنیان توسعه فناوری و اتاق سرور مرکز IT  دانشگاه بجنورد بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید از کابین ضدعفونی کننده ساخته شده توسط شرکت دانشگاهی و دانش بنیان توسعه فناوری دانشگاه بجنورد رونمایی گردید. این کابین ضدعفونی کننده توسط سیستم مه پاش فراصوت، مجموعه ای است که توسط آن ترکیبات گندزدا به صورت مه پاشی برای زدایش جرم میکروبی از کفش و شلوار آلوده افراد در محیط‌های پرخطر از نظر آلودگی بیولوژیکی، تزریق می‌گردد. هموژن ساختن ترکیبات گندزدا توسط دستگاه و تزریق همزمان دو گندزدا به دلیل ایجاد کردن اثر سینرژیستی برای حذف آلودگی ها و استفاده از جریان شدید هوا و همچنین توجه ویژه به گندزدایی کفش‌ها به عنوان یکی از آلوده‌ترین محیط های رشد میکروبی از نوآوری‌های دستگاه است. اختراع این دستگاه به شماره ۱۰۱۶۱۳ در تاریخ ۹۹/۰۴/۲۱ به ثبت رسیده است. این مجموعه با ایمنی بالا، سهولت کاربرد، انعطاف در شکل و اندازه قابل ساخت است.

دستگاه اختراعی جهت رفع آلودگی بیولوژیکی کفش‌ها، پوشش شلوار و ضدعفونی دست افراد در محیط‌های پرخطر از نظر انتقال عوامل بیماری زا، هم در مواقع اپیدمی و هم غیر اپیدمی نظیر بیمارستان ها، مطب ها، مراکز بهداشتی، آزمایشگاه ها، فروشگاه ها و... کاربرد دارد.