بازدید ناظران شرکت گاز استان خراسان شمالی از شرکت توسعه فناوری دانشگاه بجنورد

بازدید ناظران شرکت گاز استان خراسان شمالی از شرکت توسعه فناوری دانشگاه بجنورد


بازدید ناظران شرکت گاز استان خراسان شمالی از شرکت توسعه فناوری دانشگاه بجنورد

بازدید ناظران شرکت گاز استان خراسان شمالی از شرکت توسعه فناوری دانشگاه بجنورد

در روز چهارشنبه مورخ 8 اردیبهشت ماه 1400 جمعی از ناظران شرکت گاز استان خراسان شمالی در راستای بازدید از روند ساخت دستگاه اندازه گیری نشتی گاز از شرکت توسعه فناوری دانشگاه بجنورد بازدید کردند.

در این بازدید جناب آقایان مهندس میثم ایمان پرست، آقای مهندس ریحانی، آقای مهندس توکلی و آقای مهندس بهمن­یار ضمن بازدید از شرکت توسعه فناوری دانشگاه بجنورد و فعالیت ها و دستاوردهای شرکت، در جلسه ای که با آقای دکتر امین جودت و مهندس مجتبی نجفیان داشتند، در جریان روند پروژه ساخت دستگاه اندازه گیری نشتی گاز بر حسب دبی جرمی قرار گرفتند.

هدف این جلسه بررسی گزارش طراحی دستگاه و تست عملکرد دستگاه نمونه ساخته شده جهت انجام آزمایشات بود.