بازدید کارشناسان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی از شرکت توسعه فناوری دانشگاه بجنورد

بازدید کارشناسان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی از شرکت توسعه فناوری دانشگاه بجنورد


/

جناب آقایان مهندس نسب و مهندس حسنی، کارشناسان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی به منظور آشنا شدن با توانمندی ها و امکانات آزمایشگاه های تحقیقاتی از شرکت توسعه فناوری دانشگاه بجنورد بازدید نمودند.

در این بازدید، جناب آقای دکتر جودت، مدیر عامل شرکت توسعه فناوری دانشگاه بجنورد ضمن معرفی شرکت, اختراعات، محصولات، توانمندی ها و امکانات شرکت، خدمات قابل ارائه شرکت به جامعه صنعت و پژوهشگران را تشریح نمودند. در ادامه ایشان به لزوم معرفی توانمندی­های شرکت برای سایر مدیران آزمایشگاه های عضو شبکه اشاره نمود که بر این اساس به بازدید از آزمایشگاه تحقیقاتی  احتراق پرداختند.

مهندس نسب با بیان اینکه شرکت توسعه فناوری دانشگاه بجنورد از پتانسیل بالایی برای رفع نیازهای دستگاه های اجرایی استان  و همچنین نیازهای پژوهشی محققین سراسرکشور برخوردار است، بر لزوم همکاری هرچه بیشتر شرکت توسعه فناوری دانشگاه بجنورد با سایر آزمایشگاه های تحقیقاتی داخل استان و تبادل نمونه های آزمایشگاهی و ساخت دستگاه های مورد نیاز تاکید کردند.

در پایان مهندس نسب با اعلام حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی از شرکت، چالش ها و موانع موجود برای ارتباط بهتر با سایر آزمایشگاه های کشور مورد بررسی قرار گرفت.